AKCJA ZIMA - Gwarantujemy szybką realizacją zamówienia

Sprzedaż soli drogowej oraz mieszanki piaskowo-solnej:

- sól drogowa luzem lub pakowana w workach

- mieszanka piaskowo-solna 10% lub 30%

- piasek kopalniany luzem lub w workach

- pojemniki 100l, 175l, 350l

- oferujemy także transport i rozładunek

W zakresie prac porządkowych oferujemy:

 • prowadzenie całorocznej obsługi mechanicznej i ręcznej: dróg, placów, chodników oraz przystanków
 • zamiatanie z nawilżaniem
 • odśnieżanie i odladzanie
 • stałe i doraźne prace porządkowe
 • usługi porządkowe na imprezach masowych, festynach i koncertach
 • oczyszczanie i mycie powierzchni ciągów przystankowych, pieszych oraz ulic
 • mycie wiat przystankowych oraz koszy
 • usuwanie plakatów i graffiti
 • opróżnianie koszy przyulicznych
 • wywożenie śniegu z chodników i przystanków
 • zbieranie i wywożenie zanieczyszczeń oraz likwidowanie dzikich wysypisk śmieci
 • ręczne i mechaniczne czyszczenie piasku na plażach i placach zabaw