W zakresie prac porządkowych oferujemy:

 • prowadzenie całorocznej obsługi mechanicznej i ręcznej: dróg, placów, chodników oraz przystanków
 • zamiatanie z nawilżaniem
 • odśnieżanie i odladzanie
 • stałe i doraźne prace porządkowe
 • usługi porządkowe na imprezach masowych, festynach i koncertach
 • oczyszczanie i mycie powierzchni ciągów przystankowych, pieszych oraz ulic
 • mycie wiat przystankowych oraz koszy
 • usuwanie plakatów i graffiti
 • opróżnianie koszy przyulicznych
 • wywożenie śniegu z chodników i przystanków
 • zbieranie i wywożenie zanieczyszczeń oraz likwidowanie dzikich wysypisk śmieci
 • ręczne i mechaniczne czyszczenie piasku na plażach i placach zabaw