krasinksich 1
krasinksich 2
krasinksich 3

Rewitalizacja Ogrodu Krasińskich w Warszawie 2012-2014

Zleceniodawca: Zarząd Terenów Publicznych

Zakres prac:

  • nasadzenie 100 drzew, kilkudziesięciu tysięcy krzewów i kwiatów
  • wykonanie rabaty kwietnej na głównej osi Pałacu
  • wykonanie dywanów kwietnych
  • zakładanie murawy do gier rodzinnych i terenowych
  • budowa placu zabaw
  • montaż małej architektury: historyczne ławki i kosze

Park objęty jest ochroną konserwatora zabytków.

krasinskich porecz